Simpozion regional de HTA – 2011

In data de 23 martie 2011 a avut loc la Centrul Medical Dr. Luca, sub egida Colegiului Medicilor din România, simpozionul intitulat „Tratamentul antihipertensiv – actualităţi şi probleme de practică medicală curentă”.

HTA Doctor Luca

Lucrările au fost deschise de Dl. Dr. Augustin Batiş, directorul centrului, care a subliniat anvergura acestui simpozion, vizînd atît o calitate ştiinţifică înaltă, cît şi prezentarea unor date de bună practică medicală orientată spre un tratamentul complex, centrat pe pacient. Dl. Dr. Viorel Pătraşcu, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Argeş, a apreciat din partea instituţiei această întrunire ştiinţifică, cu atît mai mult cît aceasta nu este iniţiată şi determinată de prezenţa unor firme farmaceutice.

HTA Doctor Luca

Primul prezentator a fost Dl. Conf. Dr. Adrian Tase, medic primar cardiolog, care a vorbit despre cele mai noi date în controlul stării de hiperhidratare la pacientul cu insuficienţă cardiacă şi hipertensiune arterială. In acest context, diureticele, o clasă de antihipertensive relativ neglijată în România, joacă un rol central. Din păcate, oferta industriei farmaceutice în ceea ce priveşte o varietate de diuretice existente în farmacopeea mondială este foarte limitată. Mai mult, deşi recomandate de către toate ghidurile internaţionale de hipertensiune arterială la majoritatea pacienţilor hipertensivi, chiar şi diureticele existente pe piaţa românească sînt utilizate relativ rar.
Domnul Dr. Paul Gusbeth-Tatomir, medic primar nefrolog, a prezentat o istorie cultural-medicală a sării, urmată de evidenţierea impactului asupra sănătăţii a excesului alimentar de sare. Aceasta cu atît mai mult cu cît în toată lumea (mai puţin în România) s-au întreprins foarte recent acţiuni de conştientizare a pericolului excesului de sare alimentară, avînd originea în special în alimentele procesate. In mod curent, aportul alimentar mediu de sare a unui adult depăşeşte de 2-4 ori cantitatea maximă recomandată pentru pacientul hipertensiv. Mai mult, reducerea semnificativă a sării alimentare scade tensiunea arterială în aceeaşi măsură în care o face un medicament antihipertensiv de multe ori costisitor.
Din păcate, în prezent nu există un lobby eficient al corpului medical şi al instituţiilor de sănătate pentru reducerea conţinutului de sare din alimentele procesate, iar consilierea dietetică a pacienţilor este mai degrabă sporadică. Dr. Gusbeth-Tatomir a prezentat în continuare date privind impactul favorabil al diureticelor asupra hipertensiunii arteriale şi a complicaţiilor acesteia, impact similar sau chiar mai bun decît al medicaţiei antihipertensive scumpe. Au fost prezentate deasemenea cazuri clinice concrete în care s-a discutat indicaţia şi modalităţile de administrare ale diureticelor în practica medicală curentă.
In încheiere, D-na Anca Seica, psiholog clinican specialist, a familiarizat participanţii cu conceptul de calitate a vieţii şi cu modul de evaluare a acesteia. Calitatea vieţii a devenit în ultimii ani un parametru clinic extrem de important de evaluare a impactului unor boli (şi a medicaţiei aferente) asupra stării de sănătate. Calitatea vieţii este un parametru care măsoară percepţia subiectivă a pacientului asupra impactului fizic şi psihic al bolii de care suferă. Chestionarul cel mai folosit pentru măsurarea calităţii vieţii, Short Form-36, este validat pentru populaţia românească şi utilizat în mod curent la pacienţii cu boli renale, fiind însă util în orice boală cronică. D-na psiholog Seica a prezentat de asemenea date ştiinţifice de ultimă oră privind impactul hipertensiunii arteriale şi a medicaţiei antihipertensive asupra calităţii vieţii. Au fost discutate apoi modalităţile prin care medicii pot îmbunătăţi aderenţa pacienţilor la dieta săracă în sare şi la medicaţia antihipertensivă.
Acest prim simpozion deschide seria unor întruniri ştiinţifice periodice (trimestriale) organizate de către Centrul Medical „Dr. Luca” împreună cu Colegiul Medicilor din România. Aceste simpozioane vor fi centrate pe teme de mare interes pentru comunitate, oferind deasemenea medicilor argeşeni o alternativă de ţinută ştiinţifică la simpozioanele medicale impregnate de un puternic accent comercial.