arrow to top arrow to top
Call Center 0248 222 282

GDPR

GDPR

GDPR

 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL

1. De ce avem nevoie de datele tale?

Pentru identificare și pentru a-ți putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie. Prelucrarea datelor tale se face în conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sănătăţii

2. Ce date prelucrăm?

 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si numar de act de identitate, localitate de domiciliu – obținute din actul tău de identitate;
 • Date de contact: telefon, e-mail;
 • Date sensibile: date privind sănătatea, date genetice;
 • Detalii de plată: date financiar-bancare, date înscrise pe cardul de credit, adresa de facturare;
 • Imaginea

3. Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele tale sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Operatorului, în vederea stabilirii diagnosticelor medicale, în scopuri de medicina preventivă sau a muncii, de administrare de îngrijiri și tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sănătate, în interesul legitim al companiei în cazuri documentate, pe baza consimțământului tău.

4. Perioada de stocare

Datele tale vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în domeniul sănătăţii pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului.

5. Locul prelucrării datelor tale:

Datele sunt colectate și utilizate în România. Stocarea acestora se face în Data Center în Polonia, Varșovia.

6. Cine mai poate avea acces la datele tale:

 • Companiile Medicover din România: Medicover SRL, Medicover Hospitals SRL, Synevo Romania SRL, Doctor Luca SRL, Iowemed SA
 • Autoritățile competente din domeniul sănătăţii
 • Organe competente, Organe de cercetare
 • Furnizorii noștri de servicii medicale, cu care ne aflam în relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate și de laborator
 • Alți furnizori cu care ne aflăm în relații contractuale
 • Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul în care avem consimțământul tău pentru activități de marketing, feed-back, profilare

7. Drepturile tale:

 • Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm;
 • Dreptul la rectificarea datelor presupune că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:  (i) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor
 • Dreptul la opoziție presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum :(i) atunci când prelucrarea a fost efectuata în interesul nostru legitim sau (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă  privesc și pe care ni le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract și numai dacă aceasta a fost realizată prin mijloace automate
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dvs. sau vă pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Cum îți poti exercita drepturile: unele solicitari pot fi rezolvate direct în cadrul recepțiilor, solicitările pot fi transmise prin completarea unui formular în oricare din recepțiile noastre, către adresa de e-mail dpo@medicover.ro sau prin poștă la adresa Strada Sergent Ghercu Constantin, nr 1A, sector 6, București.

9. Informații supplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal puteți găsi pe site-ul https://www.medicover.ro/politica-confidentialitate/ sau în cadrul recepțiilor noastre, consultând „Politica privind confidențialitatea și pentru conformitate GDPR”

10. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastra, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.